Również stopa bezrobocia na Pomorzu w czerwcu 2016 r. była niższa od przeciętnej w skali całego kraju – 7,8 wobec 8,8 proc.
 
 
W czerwcu br. wzrosła także liczba oferowanych przez pracodawców miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Wyniosła 11,1 tys. (o 11,1 proc. więcej niż miesiąc wcześniej).