Prognozy na najbliższe dni przewidują znaczny wzrost temperatur. Ma to istotny wpływ na warunki pracy i obowiązki pracodawców wobec zatrudnionych. Jeśli temperatura powietrza przekracza 25 °C (w przypadku osób wykonujących prace na otwartej przestrzeni) lub 28 °C w pomieszczeniu (w przypadku pozostałych pracowników), firma zobowiązana jest dostarczyć zatrudnionym napoje. Zasady ich wydawania powinny być ustalone w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników. Muszą być one dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej. Zatrudniający powinien też zapewnić odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne do ich przygotowywania oraz spożywania.