"Słuszne jest wspieranie ciężko pracujących ludzi, którzy podjęli dalekowzroczną decyzję, by oszczędzać na swą przyszłość, i jestem zadowolony, że reakcje na nasze propozycje uczynienia emerytur bardziej elastycznymi były w przeważającej większości pozytywne" - oświadczył minister finansów George Osborne.

Jeszcze w marcu zapowiedział on zniesienie obowiązku wykupywania przez ubezpieczonych rent stałych (annuit). Zdaniem krytyków nie sprzyjało to maksymalnie efektywnemu inwestowaniu zgromadzonego na indywidualnych kontach emerytalnych kapitału, a oferujące annuity towarzystwa ubezpieczeniowe działały na podobieństwo gigantycznego kartelu finansowego, nie dbając dostatecznie o interesy konsumentów.

Chodzi tu o duże pieniądze, gdyż łączna wartość wypłacanych w ciągu roku w Wielkiej Brytanii annuit sięga 12 mld funtów.

W ramach reformy mają także zostać ograniczone sankcje podatkowe dla osób, wycofujących ryczałtem pieniądze ze swych indywidualnych kont emerytalnych. Rozszerzy się możliwości uzyskania indywidualnych porad inwestycyjnych przez tych ubezpieczonych, którzy zdecydują się na samodzielne rozporządzanie własnym kapitałem.

Ponadto przewiduje się wydłużenie poza obecne 10 lat czasu gwarantowanego wypłacania annuit spadkobiercom zmarłego ubezpieczonego.

Zmiany te wejdą w życie w kwietniu przyszłego roku. Ministerstwo finansów zaznaczyło, że mogą one dotyczyć 18 mln ludzi, ale nie powinny spowodować większych zaburzeń na rynkach finansowych.

"Rząd uważa, że ogólny efekt (reformy) będzie (w odniesieniu do rynków) najprawdopodobniej ograniczony. Oczekuje się, że utrzyma się ciągły silny popyt na wysokiej jakości aktywa o stałej rentowności, w tym na obligacje emitowane przez rząd i przedsiębiorstwa" - oświadczył resort finansów.

Plany reformy wywołały pytania o jej skutki dla firm ubezpieczeniowych w sytuacji, gdy spadnie zapotrzebowanie na oferowane przez nie annuity. Po marcowej zapowiedzi zniesienia obowiązku ich wykupywania spadły ceny brytyjskich długoterminowych obligacji rządowych, nabywanych jako gwarancja dla wypłacania annuit.

(PAP)