W roku sprawozdawczym członkowie ROP odbyli 13 posiedzeń plenarnych, zebrali się na 31 posiedzeniach zespołów problemowych, podjęli 28 uchwał w sprawie przyjęcia stanowisk i opinii. Stanowiska te kierowane były do marszałka Sejmu, komisji sejmowych i senackich, resortów, a także urzędów i instytucji współpracujących z radą. Spośród 61 zawartych w nich wniosków zrealizowane zostały 43.
Jak podkreślił zastępca przewodniczącego ROP Stanisław Stolorz, w porównaniu z wcześniejszym okresem od dwóch lat występuje zdecydowana poprawa w dziedzinie udzielania odpowiedzi na wystąpienia rady. W latach 2007-2010 zdarzało się, że adresaci nie odpowiadali na połowę z nich. Ostatecznie zaczęli udzielać odpowiedzi na wszystkie wystąpienia, ale dopiero po skierowaniu do nich w 2010 r. pism interwencyjnych przez ówczesnego sekretarza rady.
Do ROP wpłynęło w 2012 r. blisko 80 skarg, zarówno od osób fizycznych, jak i organizacji związkowych. Treść niektórych zawiadomień w rzeczywistości zawierała pytania o wykładnię przepisów prawa pracy. Wpływały także do wiadomości rady skargi do innych organów władzy i administracji państwowej. „Skarżyły się” ponadto osoby, które systematycznie ślą do rady pisma w różnych sprawach. Zainteresowani byli na bieżąco informowani o przebiegu rozpatrywania i wyjaśniania spraw poruszanych w skargach.
W planie pracy ROP na 2013 r. znalazły się m.in. tematy dotyczące: wypadków przy pracy i chorób zawodowych, legalności zatrudnienia, edukacji w dziedzinie bhp, opieki zdrowotnej nad pracownikami, bezpieczeństwa pracy w transporcie i na kolei.