Firmy mają płacić po 185 zł za certyfikaty wydawane przez Polską Inspekcję Pracy. Certyfikaty mają być okazywanego przy kontroli warunków pracy i zatrudnienia pracowników przeprowadzanej przez Inspektora Pracy Polskiej Inspekcji Pracy.
Państwowa Inspekcja Pracy informuje, że takich certyfikatów nie wydaje i nie pobiera jakichkolwiek opłat z tego tytułu. 
Na wezwaniach do zapłaty zamieszczony jest znak graficzny podobny do logotypu PIP oraz widnieje na nich podpis inspektora pracy. Sprawę bada prokuratura.