Ustawa ograniczająca prawo do becikowego ogłoszona
\

W dniu 15 listopada br. ogłoszona została ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 1255). Od 2013 r. prawo do becikowego będą miały jedynie rodziny, których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł. Dotychczas becikowe przysługiwało wszystkim niezależnie od dochodu. Pomimo wniosków o zwiększenie wysokości becikowego, nadal będzie ono wynosiło 1000 zł.

Ustawa zakłada wprowadzenie kryterium dochodowego w udzielaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowego). Od 1 stycznia 2013 r. becikowe będą uzyskiwać rodziny, których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekroczy 1922 zł. Wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia rodzice ubiegający się o becikowe będą musieli składać także oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów. Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania becikowego będzie weryfikowana co 3 lata. Procedura weryfikacji ma uwzględniać wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin.

W głosowaniu Sejm przyjął wniosek mniejszości zwiększający kwotę becikowego do 1200 zł z obecnego 1000 zł. Jednakże Senat wniósł poprawkę, w wyniku której becikowe pozostanie w wysokości niezmienionej, tj. 1000 zł.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 16 listopada 2012 r.

Data publikacji: 16 listopada 2012 r.