Jedna czwarta rodziców opuściła pracę z tego powodu 3 lub więcej razy. 33 proc. rodziców twierdzi, że boi się brać chorobowe ze względu na chore dziecko. 31 proc. rodziców oświadcza, że nie ma wystarczająco dużo dni płatnego urlopu, aby wykorzystać go na chorobę dziecka. Połowa rodziców dzieci młodszych niż 6 lat twierdzi, że bardzo trudno jest znaleźć alternatywę przedszkola dla chorego dziecka.

Więcej: www.hrreporter.com/articleview/16552-one-third-of-parents-worried-about-losing-jobs-when-staying-home-with-sick-kids-survey