Od lutego Urząd Dozoru Technicznego zaprasza na kolejne, bezpłatne spotkania z serii „Dni Bezpieczeństwa Technicznego w UDT". Dni Bezpieczeństwa Technicznego odbędą się w 2015 r. we wszystkich Oddziałach UDT według określonego terminarza.

Spotkania DBT szczególnie polecamy kadrze zarządzającej, osobom odpowiedzialnym za BHP, specjalistom technicznym, personelowi utrzymania ruchu, użytkownikom urządzeń technicznych oraz wszystkim osobom zainteresowanym tematem bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych.

Udział w Dniach Bezpieczeństwa Technicznego jest doskonałym sposobem na uzupełnienie i aktualizację wiedzy i kwalifikacji przedstawicieli różnych gałęzi przemysłu. Oprócz podstawowych informacji dotyczących działalności UDT i przepisów o dozorze technicznym, prezentowane są urządzenia ciśnieniowe i transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu oraz przykłady i analiza wypadków wynikających z niewłaściwej ich eksploatacji. Oprócz części informacyjnej, w trakcie DBT odbywają się warsztaty tematyczne połączone z konsultacjami ekspertów UDT. Wybrane spotkania poświęcone są tematyce branżowej, nakierowanej na konkretne grupy urządzeń lub obszary działalności.

Źródło: www.udt.gov.pl, stan z dnia 13 stycznia 2015 r.