Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, higieny i czasu pracy w sektorach gospodarki z największą liczbą wypadków przy pracy było tematem uroczystej sesji sejmowej Rady Ochrony Pracy we wtorek, 28 kwietnia br. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych oraz ustanowionego przez Sejm w 2003 r. Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

Sesja połączona była z konferencją poświęconą przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, higieny i czasu pracy w dziedzinach gospodarki, w których występuje największa liczba wypadków przy pracy. Zgromadziła parlamentarzystów, przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka przypomniała, że co roku na świecie dochodzi do 270 mln wypadków przy pracy, z czego 350 tys. jest śmiertelnych. W Polsce w takich wypadkach ginie rocznie ok. 300 osób, a 600 zostaje inwalidami. Ponieważ symbolem Międzynarodowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych jest paląca się świeca wicemarszałek Sejmu zaprosiła przewodniczącą Rady Ochrony Pracy poseł Izabelę Katarzynę Mrzygłocką do wspólnego zapalenia takiej świecy.

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz zaakcentowała, że dążenie do zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych, zwalczanie niebezpiecznych środowisk pracy i zapobieganie naruszeniom ochrony zdrowia pracowników jest stałym priorytetem Państwowej Inspekcji Pracy. W wyniku ubiegłorocznych działań kontrolnych inspektorzy pracy wyeliminowali bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia ponad 70 tysięcy zatrudnionych. To wyraz ogromnego ich zaangażowania w naprawianie środowiska pracy, ale też dowód, jak poważnym wyzwaniem pozostaje dla wielu przedsiębiorców dbałość o zdrowie i życie zatrudnionych.

Szefowa PIP zwróciła także uwagę na rolę inspekcji pracy w budowaniu kultury bezpieczeństwa pracy poprzez upowszechnianie obowiązujących regulacji prawnych, podejmowanie działań promujących pozytywne zachowania w środowisku zawodowym, w tym postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i współpracowników.

- Nie ustajemy w poszukiwaniach konkretnych i realnych rozwiązań mających na celu usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, o czym świadczą zarówno efekty ubiegłorocznej działalności naszej inspekcji jak i tegoroczne kontrole oraz zaplanowany na ten rok bogaty program działań prewencyjnych i edukacyjnych – stwierdziła Iwona Hickiewicz.

Przed uroczystą sesją członkowie ROP zebrali się, aby przyjąć stanowisko w sprawie realizacji III etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” w 2014 r. Kwestię tę zasiadający w Radzie parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, związków zawodowych, pracodawców i organizacji zajmujących się ochroną pracy omawiali na posiedzeniu 24 marca br.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 29 kwietnia 2015 r.