Okres urlopu wychowawczego pomiędzy 28 stycznia 1972 r. a 1 stycznia 1999 r. wlicza się do stażu, od którego zależy prawo do wcześniejszej emerytury.

Tak uznał wczoraj Sąd Najwyższy w sprawie Jadwigi M., która w 2008 r. wystąpiła do ZUS z wnioskiem o przyznanie emerytury w obniżonym wieku 55 lat na podstawie art. 29 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.

Do końca 2008 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych takim kobietom prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę, pod warunkiem że udowodnią 30-letni staż pracy.

W uchwale z 18 maja 2011 r. SN uznał, że wykorzystane między 28 stycznia 1972 r. a 1 stycznia 1999 r. okresy bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, a później urlopów wychowawczych, jako okresy ubezpieczenia wynikające z zatrudnienia na etacie, wliczają się do stażu wskazanego w art. 29 ust 3 ustawy emerytalnej. Przepis nie wymaga, aby okres ubezpieczenia potrzebny do przyznania wcześniejszej emerytury wynikał z ubezpieczenia pracowniczego. Mówi jedynie o tym, by stanowił okres ubezpieczenia wynikający z pozostawania w stosunku pracy.

Sygnatura akt: I UZP 1/11

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Rzemek, 19 maja 2011 r.