Ułatwienia w dostępie do kolejnych 91 zawodów
\

Rząd planuje objąć deregulacją kolejne zawody. Na liście zawodów z tzw. II transzy deregulacji znajduje się łącznie 91 profesji z obszaru finansów, bankowości, budownictwa i transportu.

Finanse i bankowość: Agent celny, Agent ubezpieczeniowy, Aktuariusz, Biegły rewident, Broker ubezpieczeniowy, Doradca podatkowy, Makler giełd towarowych, Makler papierów wartościowych, Przyjmujący zakłady wzajemne oraz prowadzący kolektury gier liczbowych, Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Budownictwo: Architekt i inżynier posiadający uprawnienia budowlane, Urbanista.

Transport: Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów, Dróżnik obchodowy, Dyspozytor ruchu metra, Dyżurny ruchu i stacji metra, Kapitan żeglugi śródlądowej klasy A, Kapitan żeglugi śródlądowej klasy B, Kierownik prac podwodnych I klasy, Kierownik prac podwodnych II klasy, Kierownik prac z dyplomem kierownika prac podwodnych III klasy, Manewrowy metra, Maszynista pociągu metra, Maszynista specjalistycznych dźwignic kolejowych, Konserwator specjalistycznych dźwignic kolejowych, Monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra, Monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra, Mostowniczy, Motorzysta żeglugi śródlądowej, Nurek III klasy, Nurek II klasy, Nurek I klasy, Nurek saturowany, Obserwator radarowy żeglugi śródlądowej, Oficer mechanik, Operator systemów nurkowych, Pilot balonu wolnego, Pilot morski, Pilot pełnomorski, Pilot samolotowy liniowy ( + pilot samolotowy w załodze wieloosobowej), Pilot samolotowy zawodowy, Pilot sterowcowy liniowy, Pilot sterowcowy zawodowy, Pilot szybowcowy, Pilot śmigłowcowy liniowy, Pilot śmigłowcowy zawodowy, Pilot wiatrakowcowy zawodowy, Prowadzący pomocnicze pojazdy kolejowe metra, Radiooperator pokładowy, Rzeczoznawca samochodowy, Szyper 2 klasy w żegludze krajowej, Szyper 1 klasy w żegludze krajowej, Szyper klasy 2 rybołówstwa morskiego, Szyper klasy 1 rybołówstwa morskiego, Technik mechanik lotniczy, Technik awionik, Zwrotniczy.

Wraz z wysłaniem projektu ustawy do tradycyjnych konsultacji społecznych, zostaną uruchomione konsultacje przez internet. W specjalnej sekcji w serwisie ministerstwa zamieszczone zostaną linki do internetowych ankiet. Każdy, kto będzie chciał wziąć udział w konsultacjach i wyrazić swoją opinię na temat deregulacji konkretnej profesji, będzie mógł to zrobić właśnie za jej pośrednictwem. Nadal działać też będzie elektroniczny formularz "Podziel się opinią”. Zachęcamy do skorzystania z tych dwóch elektronicznych narzędzi.

Z projektem ustawy można się zapoznać na stronie internetowej RCL.

Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 4 października 2012 r.

Data publikacji: 4 października 2012 r.