Krok I: wniosek o urlop przed porodem

 

Prawo do urlopu macierzyńskiego jest związane z urodzeniem dziecka, ale kobieta może wykorzystać co najmniej 6 tygodni tego urlopu przed przewidywanym terminem porodu. Część urlopu przed porodem jest udzielana na wniosek pracownicy. Składa ona wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim, w którym lekarz określił termin porodu, wskazując termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego.


Krok II: udzielenie urlopu macierzyńskiego przed porodem

Pracodawca nie może odmówić pracownicy udzielenia urlopu macierzyńskiego przed przewidywanym terminem porodu, powołując się np. na dezorganizację procesu pracy, dobry stan zdrowia kobiety, czy brak zastępstwa za nią na stanowisku pracy.

Krok III: poród

Krok IV: ...

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skorzystaj z LEX Navigator Procedury Prawa Pracy – aplikacji zawierającej najważniejsze i najczęściej stosowane procedury z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, BHP oraz prawa pracy w procesie cywilnym.