9 grudnia br. podpisano umowę pomiędzy Urzędem Dozoru Technicznego i Polskim Stowarzyszeniem Producentów Dźwigów dotyczącą wydania podręcznika „Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych”. Umowa obejmuje współpracę merytoryczną przy opracowaniu treści podręcznika oraz współudział finansowy w jego wydaniu.

Podręcznik „Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych” ma służyć do nauki zawodu technik urządzeń dźwigowych. Zawód ten został wprowadzony na listę Ministra Edukacji Narodowej na mocy rozporządzenia MEN z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2015 r. poz. 130). UDT włączył się w wydanie podręcznika w ramach swoich zadań ustawowych związanych z bezpieczną pracą urządzeń technicznych. Kształcenie kompetentnych kadr odpowiedzialnych w przyszłości za montaż, konserwację i modernizację dźwigów jest najlepszym i najskuteczniejszym sposobem zwiększania bezpieczeństwa technicznego w zakresie eksploatacji tych urządzeń. Głównym celem UDT w tym przedsięwzięciu jest zmniejszenie liczby wypadków będących skutkiem niewłaściwej konserwacji lub montażu urządzeń dźwigowych.

Źródło: www.udt.gov.pl, stan z dnia 14 grudnia 2015 r.