Porozumienie jest kolejnym działaniem UDT w zakresie podejmowania współpracy z organizacjami, które widzą potrzebę podnoszenia poziomu kultury technicznej w naszym kraju. W ramach współpracy będą realizowane działania w zakresie praktyk i staży dla studentów, organizacji konferencji, seminariów i szkoleń, udziału pracowników UDT w procesie kształcenia studentów, w tym w procesie tworzenia prac naukowych poprzez przedstawianie propozycji tematyki prac i obszarów badawczych, konsultacje eksperckie i recenzowanie prac. Umowa przewiduje także wykorzystanie potencjału Uczelni w obszarze szkolenia pracowników UDT.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.