Uczelnia Łazarskiego oferuje zainteresowanym sztuką mediacji i negocjacji podyplomowe studia z tego zakresu. Rekrutacja trwa do 14 lutego, natomiast zajęcia ruszają już 19 lutego.

Program studiów  to  alternatywa  wobec rozproszonych szkoleń i kursów. Zajęcia obejmują zagadnienia  z zakresu psychologii konfliktu, negocjacji, mediacji i prawa, które są niezbędne  do prowadzenia negocjacji i mediacji ( w  sądach, policji, placówkach resocjalizacyjnych, edukacyjnych, działalności społecznej, związkowej i  biznesowej, w miejscu pracy i środowisku lokalnym).

Słuchacze zdobędą  niezbędną wiedzę  i praktyczne umiejętności alternatywnych  metod  rozwiązywania sporów i łagodzenia  konfliktów. Poznają też cechy  efektywnej komunikacji interpersonalnej , zachowań asertywnych, budowania pozytywnego wizerunku  i skutecznych wystąpień. Posiądą kompleksowe przygotowanie do roli  negocjatora i mediatora.


Program realizowany jest  w partnerstwie z Polskim Centrum Mediacji – stowarzyszeniem, które szkoli mediatorów  zgodnie z  wymaganiami Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli  standardami opracowanymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów.


Świadectwo ukończenia studiów umożliwia  wpis na listę mediatorów sądowych  PCM  i  daje kwalifikacje do prowadzenia  mediacji  w sprawach  karnych, nieletnich, cywilnych  i pracowniczych

Program obejmuje 164 godziny ( przede wszystkim warsztaty i symulacje). Zajęcia poprowadzą m.in.: Anna Kurzępa (dziennikarka), Jerzy Książek (Polskie Centrum Mediacji), Rafał Cebula (sędzia orzekający w I i II instancji), Artur Rycak (sędzia).

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.lazarski.pl/centrum-ksztalcenia-podyplomowego/kierunki/negocjacje-i-mediacje/