Możliwość zakończenia kariery zawodowej w młodszym wieku mają ci, którzy byli zatrudnienia w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze. Aby mogli skorzystać z tego uprawnienia, muszą być pracownikami.
Posiadanie statusu pracownika umożliwia ubezpieczonym uzyskanie prawa do emerytury w młodszym wieku od powszechnie obowiązującego. Takie uprzywilejowanie pracowników przewiduje m.in. art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ww. ustawy ubezpieczonym urodzonym przed 1 stycznia 1949 r., będącym pracownikami, o których mowa w ust. 2 – 3, zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przysługuje emerytura w wieku młodszym niż określony w art. 27 pkt 1. Zatem z uprawnienia do wcześniejszej emerytury określonej w art. 32 wymienionej ustawy mogą skorzystać tylko ubezpieczeni będący pracownikami podczas wykonywania pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze. Bez znaczenia jest, czy praca ta była w przeszłości wykonywana w tzw. sektorze państwowym czy prywatnym.
Źródło: Rzeczpospolita, Ryszard Sadlik, 11 sierpnia 2009 r.