Płatnicy składek zatrudniający pracowników, wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mają obowiązek przekazać do ZUS dane dotyczące pracowników, za których byli zobowiązani opłacać składki na FEP. Formularz ZUS ZSWA za rok 2014 należy złożyć do 31 marca br.

W przypadkach określonych w art. 38 ust. 3–6 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) ten termin jest inny - formularz ZUS ZSWA płatnik składek ma obowiązek przekazać:

a) w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez pracownika wniosku o emeryturę pomostową – w przypadku gdy pracownik, za którego płatnik składek opłacał składki na FEP zażąda od organu rentowego ustalenia prawa do emerytury pomostowej,

b) nie później niż w dniu przekazania dokumentu wyrejestrowania płatnika składek – w przypadku upadłości lub likwidacji płatnika składek.

Kopie złożonych w ZUS formularzy ZUS ZSWA płatnik składek zobowiązany jest przechowywać przez okres 5 lat od dnia ich przekazania do ZUS, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 9 marca 2015 r.