"Obywatele, którzy są płatnikami składki będą mogli dokonać wyboru, czy chcą dalej uczestniczyć w tej grze inwestycyjnej na giełdzie, jaką proponuje OFE" - powiedział Tusk podczas konferencji prasowej. "Jeśli uznają, że wolą taką państwową gwarantowaną emeryturę od tej z OFE, opartej na akcjach na giełdzie, będą mogli dokonać tego wyboru na rzecz ZUS" - dodał.

Jak mówił premier, jeśli obywatel przez trzy miesiące nie dokona wyboru, to z założenia jego składka będzie trafiała do ZUS. Podkreślił, że składka będzie na poziomie 2,92.

"Dla bezpieczeństwa wypłaty emerytur proponujemy tzw. suwak, tzn. obowiązek stopniowego przekazywania aktywów przez OFE do ZUS, 10 lat przed emeryturą. To ZUS będzie odpowiedzialny za wypłaty emerytury z obu filarów i to ZUS będzie informował klientów o stanach kont" - poinformował Tusk.