Konkurs organizowany jest m.in. przez Krajową Izbę Gospodarczą. W tegorocznej, V edycji, oceniano branże spożywczą, teleinformatyczną oraz ubezpieczeniową.

Co roku kapituła konkursu wyłania laureatów z innych branż. W ubiegłym roku były to sektory: chemiczny, infrastrukturalny i wydobywczy.

Tytuł "Pracodawca Godny Zaufania" otrzymały w tym roku spółka spożywcza Danone, firma teleinformatyczna Action oraz ubezpieczeniowa Compensa TU. Kapituła oceniała politykę pracowniczą, programy szkoleniowe i socjalne firm.

"Wyróżniamy duże przedsiębiorstwa działające w Polsce, które dbają o swoich pracowników i sięgają po ciekawe oraz skuteczne rozwiązania w obszarze polityki pracowniczej" - podkreślił na wtorkowej uroczystości wręczenia nagród Tomasz Brzozowski z Biura Promocji Konkursu "Pracodawca Godny Zaufania".

Jak powiedział Brzozowski, w Polsce w opiece nad pracownikami przodują duże firmy. Zwycięskie przedsiębiorstwa podnoszą kwalifikacje i wykształcenie swoich pracowników, zapewniają im awans, proponują programy rozwojowe, a także wspierają ich w trudnej sytuacji materialnej, oferując świadczenia socjalne czy bezzwrotne zapomogi. Stosują też ułatwienia dla matek wracających do pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych - wyliczał.

Według prezesa KIG Andrzeja Arendarskiego, tytuł "Pracodawca Godny Zaufania" jest nie tylko wyróżnieniem dla firm, ale też motywacją do utrzymania wysokiego poziomu świadczeń socjalnych, nawet w sytuacji spowolnienia gospodarczego.

W skład kapituły konkursu weszli m.in. przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska", Instytut Globalizacji, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Centrum Monitorowania Wolności Prasy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, Integracja i Współpraca, Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polskie Koleje Państwowe.

Przyznano również nagrodę specjalną dla Lecha Wałęsy za całokształt działań na rzecz walki o prawa pracowników i propagowanie idei solidarności.

Wręczono również nagrody dla dziennikarzy za promocję pozytywnych wzorców z zakresu polityki pracowniczej. Otrzymali je Maciej Pawlak ("Gazeta Polska") za promowanie przedsiębiorstw, które angażują się w społeczną odpowiedzialność biznesu oraz Tomasz Pietryga ("Rzeczpospolita") za przybliżanie zawiłych przepisów prawa pracy, a także obowiązków pracodawcy i pracowników.

Obecna na uroczystości wiceminister pracy i polityki społecznej Małgorzata Marcińska powiedziała, że firmy coraz częściej dostrzegają potrzebę szkoleń swoich pracowników. Poinformowała, że w 2012 r. 44 proc. pracodawców tworzyło fundusze szkoleniowe w swoich przedsiębiorstwach, a w drugim kwartale br. - 50 proc.