Skala wzrostu w marcu nieznacznie zmniejszyła się względem lutego, co może być zapowiedzią pozytywnego oddziaływania czynników sezonowych.

"Natomiast czynniki o charakterze cyklicznym w dalszym ciągu oddziaływają niekorzystnie na rynek pracy. W kierunku spadku wartości Wskaźnika, a tym samym poprawy sytuacji na rynku pracy, aktualnie działają cztery składowe i tyle samo składowych sygnalizuje wzrost bezrobocia" - napisano.

Według danych GUS stopa bezrobocia w lutym wyniosła 14,4 proc.