Trend 1: Znalezienie i wykształcenie nowego pokolenia liderów

Poszukiwanie i szkolenie nowych liderów to już trzeci rok z rzędu największe wyzwanie, przed jakim stoją działy HR – wynika z cyklicznego badania Deloitte. Na potrzebę znalezienia nowych liderów wskazało aż 89 proc. badanych. W Polsce jest to potrzeba numer jeden.

Już dziś przekonują się o tym pracodawcy poszukujący mobilnych menedżerów z wiedzą techniczną lub inżynierską. Tu jednym z ważnych zadań działów HR będzie tworzenie i realizacja programów stażowych dla młodych talentów, ale także łowienie – już wśród studentów – ambasadorów marki.

Równocześnie firmy zdają sobie sprawę, że pracowników i kandydatów na sprawnych przywódców będzie trzeba przeszkolić i nauczyć nowych kompetencji. Na istotę szkoleń wskazało w badaniach 84 proc. ankietowanych.

Trend 2: Rekrutacja członków różnych pokoleń

Na rynku pracy znajdują się pokolenia 50 plus i 40 plus, osoby z pokolenia Y (tzw. Millenialsi, urodzeni w latach 80. i 90) i pokolenia Z (osoby urodzone po 1995 roku). Trudno pogodzić style komunikacji, sposób pracy, ale i politykę płacową. To zadanie leży w dużej mierze na barkach działów HR. To one z jednej strony muszą dbać o pozyskanie nowych liderów, a z drugiej zadbać o osoby z wieloletnim doświadczeniem.

Małgorzata Tomasik, ekspert w dziedzinie zarządzania potencjałem ludzkim ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, na blogu uczelni zamieściła trafną analizę. Stwierdza w niej, że demografia krajów rozwiniętych nieubłaganie pokazuje, jak szybko stajemy się starzejącym społeczeństwem. Ekspert przywołuje dane, że w Polsce już teraz 22 proc. populacji to osoby powyżej 60. roku życia, a w 2050 roku będzie ich aż 40 proc. (średnia europejska dla 2050 r. to ok. 37 proc.). Każda generacja żyje 10-15 lat dłużej aniżeli generacja ich rodziców, a mimo to wciąż zachowujemy się tak, jakby średnia długość życia wynosiła 70 lat – zaznacza ekspert.

Czytaj: Rynek pracy 2016 - podsumowanie: rynek pracownika, niedobory kadrowe i niskie bezrobocie

Biorąc pod uwagę tylko powyższe dane, każdy z nas, prędzej czy później, zacznie zastanawiać się, jak dobrze planować dalsze etapy życia, gdy przedłużenie życia zawodowego staje się faktem i potrzebą (zwłaszcza z finansowego punktu widzenia). Także przedsiębiorstwa i korporacje powinny zastanowić się nad wykorzystaniem potencjału dojrzałych zawodowo pracowników, identyfikując kompetencje, które ci mają w odróżnieniu od młodszych pokoleń. Niewątpliwie trend rekrutacji wielopokoleniowej utrzyma się więc bardzo długo.

Trend 3: Tworzenie zespołów wielokulturowych

W Polsce, chociażby w branży informatycznej, ale i centrach usług wspólnych – przybywa zespołów wielokulturowych. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2015 roku zarejestrowano ponad 720 tys. oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemców. Najwięcej dotyczyło obywateli Ukrainy – ponad 706,5 tys. W następnej kolejności byli to obywatele Mołdawii, Białorusi i Rosji. Jak podkreśla urząd, wielu cudzoziemców pracuje w ramach przepływów UE, co nie wymaga pozwoleń i wiz na pracę.

Według ekspertów, liczba ta będzie wzrastać, co dla działów HR oznacza konieczność rozwijania się nie tylko w zakresie umiejętności miękkich i twardych, ale również w zakresie poznania specyfiki kraju, z którego firma będzie chciała pozyskać kandydata.

Trend 4: Łowienie ludzi do zadań specjalnych, czyli myślenie projektowe

Działy HR będą działać jeszcze bardziej dynamicznie w tym obszarze. Można rzec, że HR-owiec będzie człowiekiem do zadań specjalnych. Bo jak inaczej nazwać zadanie, w którym „na wczoraj” potrzebny jest specjalista do nowo powstałego projektu.

Rekruterzy już dziś muszą mieć szeroką bazę pracowników, którzy specjalizują się w pracach zadaniowych. Takie osoby często prowadzą własną działalność, więc rekruter nie skusi specjalisty umową czy wynikającymi z niej prawami i benefitami. Tu kartą przetargową będą głównie pieniądze i atrakcyjność projektu.

W Polsce myślenie projektowe zyskuje na znaczeniu. Ze wspomnianych badań wynika, że aż 79 proc. firm uważa je za ważne lub bardzo ważne.

Trend 5: Rekrutacja on-line przybierze na sile

Ze względu na dużą rotację pracowników rekrutacje pod konkretne projekty i ściąganie pracowników z innych państw coraz popularniejsza stanie się rekrutacja, która od początku do końca będzie odbywać się on-line - za pomocą mediów społecznościowych, komunikatorów i maila. Rekruterzy coraz częściej będą zatrudniać osoby, których nie poznali osobiście. Według badania, działy HR czekają zarówno zmiany kompetencji (uznało tak 78 proc. badanych), jak i cyfryzacja (74 proc.).

Źródło: Monster Polska