Telepracownik powinien dostać od swojego pracodawcy niezbędny sprzęt i zwrot kosztów związanych z jego instalacją i utrzymaniem. Pracodawca powinien mu także zapewnić pomoc techniczną i szkolenie z jego obsługi.

Telepraca pozawala na obniżenie kosztów działalności. Mimo, że zatrudnieni w tym systemie pracują poza firmą, pracodawca musi im zapewnić takie same warunki jak pozostałym, którzy pracują w biurze. Telepracownik wykonuje swoją pracę zdalnie, poza siedzibą firmy. Kontaktuje się z pracodawcą i przekazuje wyniki swojej przez Internet lub telefon. Nie może być traktowany mniej korzystnie od pozostałych pracowników w zakresie uprawnień wynikających z zatrudnienia. Ma prawo do takich samych warunków co do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych niż pozostali pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy. Z tego powodu pracodawca musi zapewnić mu takie samo stanowisko pracy, jakie miałby pracując w siedzibie firmy. W praktyce oznacza to, że jest on zobowiązany dostarczyć mu niezbędny sprzęt do jej wykonywania, np. biurko, komputer, drukarkę, telefon i faks.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Urszula Mirowska-Łoskot, 31 sierpnia 2010 r.