W dniu 9 lutego w załączniku do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. ogłoszony został tekst jednolity rozporządzenia w sprawie badań lotniczo-lekarskich (Dz. U. poz. 159). Opublikowany 9 lutego jednolity tekst rozporządzenia z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich (Dz. U. poz. 253).
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.