Wielu pracowników z sektora małych i średnich firm pracuje bardzo ciężko. Z badań przeprowadzonych przez Ipsos MORI na zlecenie Microsoft wynika, że ponad połowa z nich spędza tygodniowo w pracy ponad czterdzieści godzin. Podobny odsetek pracowników z innych krajów europejskich przyznaje, że pracy poświęca o 10 godzin mniej. Coraz częściej głośno wybrzmiewają opinie, że Polacy powinni pracować nie tylko długo, co mądrzej i w rezultacie wydajniej.

Pytani o sposoby podniesienia produktywności, pracownicy firm z sektora MŚP przede wszystkim wskazują na kawę i napoje energetyzujące (51 proc.). 1/4 ankietowanych podkreśla, że na ich efektywność w pracy wpływa również jedzenie przy biurku. Czy to faktycznie najlepsze metody na podniesienie efektywności naszej codziennej pracy? Te same badania wskazują, że w uzyskaniu lepszych wyników firmy pomaga „uwolnienie od biurek” i sprawna praca z każdego miejsca, co jest możliwe dzięki wykorzystaniu technologii mobilnych i chmurowych. Dodatkowo wpływają one na stopień satysfakcji pracy zespołu i podnoszą motywację nowych pracowników.

Więcej: hrstandard.pl/2016/02/26/chmura-czy-kawa-co-lepiej-wplywa-na-wyniki-firmy

Źródło: hrstandard.pl, stan z dnia 29 lutego 2016 r.