- Jesteśmy przekonani, że kompetencje zdobywane przez 5 lat nauki w technikum będą wystarczające do przygotowania do pracy młodych programistów, którzy są tak poszukiwani na rynku pracy - przekonuje Jakub Gontarek, ekspert ds. edukacji z Konfederacji Lewiatan. 

Kluczowe jest zdefiniowanie wymaganych kompetencji i przygotowanie programów kształcenia odpowiadających na potrzeby rynku. Przekazana ministerstwu podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik programista, została opracowana przez zespół ekspertów i specjalistów złożonych z przedstawicieli: biznesu, szkół wyższych, szkół ponadgimnazjalnych oraz metodyków opracowywania podstaw programowych, i przedstawicieli instytucji rynku pracy.

- Dzięki kształceniu na poziomie ponadpodstawowym, skrócimy czas przygotowania programistów, a ścieżka rozwoju zawodowego młodych programistów będzie bardziej związana z nauką zawodu w firmach. Dla chętnych otwarta będzie ścieżka dalszej edukacji na uczelniach wyższych - dodaje Jakub Gontarek.

Sektor IT jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się w branż gospodarki a programiści w roku 2017 znajdują się w czołówce najbardziej poszukiwanych zawodów. Polskie uczelnie w ostatnich latach, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku rozbudowały ofertę kształcenia na kierunkach IT. Ponad 120 szkół przyjęło w poprzednim roku akademickim ponad 26 000 studentów, jednak liczba absolwentów wciąż nie jest wystarczająca.

[-DOKUMENT_HTML-]

Źródło: Konfederacja Lewiatan