Według wyników badania „Niedobór talentów 2012”, przeprowadzonego przez ManpowerGroup, światowego lidera w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań dla rynku pracy, dwie trzecie pracodawców uważa, że jakość pracowników ma wpływ na prowadzone przez ich firmy relacje biznesowe (z czego 13 proc. pracodawców twierdzi, że wpływ ten jest duży, a 29 proc.,
że średni). Przy niekorzystnej, dla większości sektorów, koniunkturze nabiera to wyjątkowego znaczenia.

Nieprzychylna sytuacja zmusza przedsiębiorców do kładzenia większego nacisku na efektywność. Chcąc utrzymać wysokie wyniki, a jednocześnie będąc zmuszonymi do prowadzenia rozważnej polityki personalnej, pracodawcy ostrożniej rekrutują kandydatów. Skutkuje to nie tylko wzrostem stawianych wymagań, ale również wydłużeniem całego procesu rekrutacyjnego.

- Jeszcze rok temu średni czas szukania zatrudnienia wynosił 3 miesiące. Obecnie obserwujemy nawet podwojenie tego okresu. W przypadku specjalistycznych zawodów lub stanowisk wyższego szczebla znalezienie nowej pracy może być jeszcze dłuższe. Szukając pracy powinniśmy zatem uzbroić się w cierpliwość - wyjaśnia Justyna Ścigler, Starszy Konsultant w agencji zatrudnienia Manpower.
- W sporej mierze odpowiedzialne za ten fakt jest spowolnienie gospodarcze, które pociąga za sobą zmniejszenie liczby nowych ofert pracy. Kolejną przyczyną jest wydłużenie samego procesu rekrutacji. Na dzisiejszym rynku pracy przedsiębiorcy poszukują talentów, a te niełatwo znaleźć.

Nazwa “Talent” kojarzy się z wyjątkowością. To osoba, której profil pasuje do aktualnych potrzeb wynikających ze strategii firmy, a także jej kultury organizacyjnej. Posiada niezbędne umiejętności, postawę i zdolność działania w zmiennym, globalnym otoczeniu. Talent to też wysoce wykwalifikowany kandydat, czyli taki, który możliwie jak najlepiej spełni stawiane przez pracodawcę wymagania. Duże szanse mają zatem kandydaci, którzy pracowali wcześniej w tej samej branży lub na podobnym stanowisku, posiadają wykształcenie kierunkowe i chętnie rozwijają swoje kompetencje. Dla wielu pracodawców ważne jest bowiem, by znaleźć nie tylko fachowca, ale jednocześnie osobę, której dotychczasowe doświadczenie i mentalność pomogą jak najszybciej i jak najlepiej odnaleźć się w nowym środowisku pracy.
Przed spotkaniem rekrutacyjnym warto zatem zdobyć jak najwięcej informacji o firmie, do której aplikujemy, by możliwie dobrze ją poznać i wyrobić sobie zdanie o atmosferze, jaka w niej panuje.  

- Zwiększenie trudności w znalezieniu pracy sprawia, że osoby bezrobotne, lub chcące zmienić obecne zatrudnienie, rozszerzają liczbę ofert, na jakie aplikują, wysyłając CV w odpowiedzi nawet na te ogłoszenia, które nie są adresowane do nich – mówi Justyna Ścigler. - Takie działanie z góry skazane jest na niepowodzenie, a kandydatowi dostarcza tylko niepotrzebnych rozczarowań. Najlepiej jest aplikować na te oferty, o których możemy powiedzieć, że w co najmniej 70 proc. spełniamy stawiane w nich wymagania. Warto też uważnie czytać ich treść. To doskonałe źródło wiedzy o tym, co powinniśmy zrobić, by podnieść swoje kwalifikacje i stać się bardziej konkurencyjnym kandydatem na rynku pracy. 

O badaniu Niedobór Talentów 2012
Na zlecenie ManpowerGroup firma Infocorp Ltd. przeprowadziła ponad 38 000 wywiadów telefonicznych w 41 krajach, w tym 750 w Polsce, z osobami odpowiedzialnymi z politykę HR w małych, średnich i dużych firmach prywatnych i instytucjach państwowych. W Polsce badanie przeprowadzono między 19 stycznia a 1 lutego 2012 r. Margines błędu dla Polski to +/-3,6 proc. Wyniki podstawowej części badania – dot. odczuwania niedoboru talentów oraz najtrudniejszych do obsadzenia stanowisk – prezentowane są w podziale na poszczególne kraje. Natomiast odpowiedzi na trzy dodatkowe pytania – przyczyny, konsekwencje i strategie wobec niedoboru talentów – ujęte są globalnie oraz w podziale na regiony świata.
Badanie prezentuje 10 zawodów, które pracodawcy wskazali jako najtrudniejsze do obsadzenia. Pozostałe stanowiska, które pojawiły się w wywiadach, nie były wymieniane na tyle często, by zakwalifikować je do listy 10 przedstawianych grup zawodowych. 
Więcej informacji na temat badania Niedobór talentów 2012 (2012 Talent Shortage Survey Results) i pozostałych, obserwowanych przez ManpowerGroup trendów rynku pracy dostępne jest na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Badania / Dla mediów. 

Źródło:www.manpowergroup.pl , nadesłane