Najniższą stopę bezrobocia wśród krajów UE odnotowano w Czechach (3,5 proc.) i Niemczech (3,9 proc.). Najwyższą natomiast zaobserwowano w Hiszpanii (18,4%) oraz Grecji (23%, dane za wrzesień 2016 r.).

W Unii Europejskiej stopa bezrobocia w grudniu 2016 wyniosła podobnie jak w zeszłym miesiącu 8,2 proc., wobec 9 proc. w grudniu 2015 r. Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 9,6 proc. w grudniu 2016 r. i była niższa o 0,9 pkt. proc. niż w grudniu 2015r. To najniższy wskaźnik bezrobocia w strefie euro od maja 2009 roku. [-DOKUMENT_HTML-]

Eurostat szacuje, że w grudniu 2016 r. w Europie było ponad 20,065 mln bezrobotnych, z czego ponad 15,571 mln w strefie euro. W porównaniu z listopadem 2016 roku liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 159 tys. osób w krajach UE oraz 121 tys. w strefie euro.

Liczba osób bezrobotnych w Polsce w grudniu 2016r. wynosiła 1 012 tys., tj. o 184 tys. mniej niż w grudniu 2015 r., oraz o16 tys. mniej niż miesiąc wcześniej – w listopadzie 2016 r.

Stopa bezrobocia wśród młodych do 25. roku życia wynosiła w grudniu 2016 r. 18,6 proc. w UE oraz 20,9 proc. w strefie euro. W Polsce wskaźnik ten wyniósł 17,5 proc.

Źródło: MRPiPS