Badania rynku B2B przeprowadzone przez firmę Approved Index zdają się udowodnić tezę, że pracownicy bardziej niż z pracy odchodzą od szefów - prawie połowa (42%) pracowników odeszła z pracy z uwagi na niezadowolenie z szefa.

W ankiecie obejmującej 1374 pracowników prawie jedna trzecia (30%) uznała, że ich obecny przełożony jest złym menedżerem, a 44% nie lubi swojego szefa.

Branża rekrutacyjna została oceniona najwyżej w kategorii okropnych szefów, wszyscy respondenci reprezentujący tę branżę przyznali, że kiedyś opuścili pracę z powodu złych relacji z menedżerem. Inne sektory, które wypadły niekorzystnie w badaniu to: podróże i turystyka, gdzie 77% respondentów opuściło kiedyś pracę z tego samego względu, marketing i PR (63%) oraz rachunkowość (61%).

Inne branże z pierwszej dziesiątki najgorszych szefów to: branża eventowa, rozrywkowa, modowa, rolnictwo i żywność, architektura i bezpieczeństwo.

Niestety dla tych pracowników, którzy cierpią z powodu braku dobrych relacji z bezpośrednim przełożonym albo kierownikiem wyższego szczebla, jest mało prawdopodobne, aby sytuacja się polepszyła w najbliższym czasie. Według raportu CIPD z 2014 r. jakość menedżerów w ostatniej dekadzie nie poprawiła się.

Więcej: www.cipd.co.uk/pm/peoplemanagement/b/weblog/archive/2015/08/25/almost-half-of-workers-have-left-a-job-because-of-a-bad-boss-survey-finds.aspx

Źródło: People Management, stan z dnia 8 stycznia 2016 r.