Sytuacja na rynku pracy w kwietniu 2012 r.
\

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca marca 2012 r.) wyniosła w kwietniu 2012 r. 13 proc. i w porównaniu do marca 2012 r. spadła o 0,3 punktu procentowego.

W kwietniu 2012 r. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,1 do 0,7 punktu procentowego) odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy (o 0,7 punktu) miał miejsce w województwie warmińsko-mazurskim, a najsłabszy (o 0,1 punktu) w województwie mazowieckim. Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,6 proc.) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (20,4 proc.). Liczba bezrobotnych w końcu kwietnia 2012 r. wyniosła 2076,4 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca marca 2012 r. spadła o 65,5 tys. osób (o 3,1 proc.). Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w kwietniu 2012 r. (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 73,4 tys. i w porównaniu do marca 2012 r. spadła o 13,5 tys., czyli o 15,6 proc. W kwietniu 2011 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 78,4 tys. wolnych miejsc pracy (o 4,8 tys. mniej, niż w marcu 2011 r. - spadek o 5,7 proc.). Spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w kwietniu 2012 r. w porównaniu do marca 2012 r. odnotowano w 14 województwach, przy czym w łódzkim liczba ofert pracy spadła o ponad 30 proc., natomiast ponad 20-procentowy spadek zanotowano w województwach: podlaskim (spadek o 26 proc., tj. o 0,6 tys.), kujawsko - pomorskim (spadek o 23,9 proc., tj. o 1,5 tys.), dolnośląskim (spadek o 21,4 proc., tj. o 1,6 tys.), pomorskim (spadek o 20,8 proc., tj. o 1,2 tys.), opolskim (spadek o 20,6 proc., tj. o 0,7 tys.) i podkarpackim (spadek o 20 proc., tj. o 1,1 tys.). Tylko w 2 województwach liczba ofert pracy wzrosła: warmińsko-mazurskim (wzrost o 11,9 proc., tj. o 0,5 tys. ofert) i lubelskim (wzrost o 6,3 proc., czyli o 0,2 tys. ofert).

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 9 maja 2012 r.

Data publikacji: 9 maja 2012 r.