System zarządzania talentami - 9 października 2012 r., Warszawa
\

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia programu zarządzania talentami w firmie. Uczestnicy dowiedzą się jak wyłonić grupę talentów organizacyjnych oraz zaplanować dla nich plan rozwoju i ścieżki kariery w oparciu o realne potrzeby biznesowe.

Uczestnicy będą mieć możliwość zapoznania się z szeregiem praktycznych rozwiązań zwiększających powodzenie programu talent management. Szkolenie skierowane jest do pracowników działów personalnych, którzy są odpowiedzialni za programy szkoleniowe w firmie, którzy prowadzą programy talentowe lub zostali zobligowani do przygotowania i prowadzenia programów talent management.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

rozumieli znaczenie programów talent management dla realizacji strategii firmy i działań operacyjnych biznesu;

umieli określić warunki organizacyjne niezbędne do prowadzenia programów Talent Management;

potrafili zastosować metody i techniki wyłaniania uczestników programów Talent Management;

posiadali umiejętności projektowania programów talent management oraz projektowania indywidualnych ścieżek karier;

mogli motywować pracowników o wysokim potencjale;

świadomi przewagi zintegrowanych programów talent management nad zarządzaniem szkoleniami.

Więcej informacji o szkoleniu

Data publikacji: 26 września 2012 r.