Badacze z University College London opublikowali badania, które potwierdzają, że osoby posiadające stresującą pracę znacznie częściej dostają zawału. W badaniu posłużono się danymi z 14 innych europejskich badań w tym temacie, przeprowadzanych na przestrzeni ostatnich 14 lat.

W sumie grupa badanych osób wynosi ponad 200.000. Generalnie, na 100.000 osób w Europie każdego roku 115 mężczyzn i 75 kobiet dostaje zawału w związku ze stresem w pracy. Ryzyko zawału jest o 24 razy wyższe dla grupy ludzi wykonujących stresującą pracę, niż dla ludzi, którzy wykonują prace średnio stresujące. Wśród badanych 22% osób okazało się należeć do grupy podwyższonego ryzyka zawałowego.

Oczywiście ryzyko zawału podnoszą także inne czynniki, jak palenie, złe odżywianie i niezdrowy tryb życia. Pracodawcy powinni jednak wiedzieć, że stresujące środowisko pracy może mieć gorszy wpływ na pracowników niż mogłoby się wydawać.

Więcej: www.hrreporter.com/articleview/23282-stressful-jobs-may-increase-stroke-risk

Źródło: www.hrreporter.com, stan z dnia 15 lipca 2015 r.