W tym celu 24 września br. stowarzyszenie złożyło w Sejmie petycję w sprawie zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczących zrównania sposobu naliczania okresów emerytalnych kombatantów i osób represjonowanych oraz weteranów walki o niepodległość z lat 1956-89.

Zmiana ma na celu zrównanie w prawach emerytalnych osób walczących o niepodległość do 1956 r., zwanych kombatantami i osobami represjonowanymi, z tymi, którzy walczyli w latach 1956-89 i nie mają podobnych uprawnień. Chodzi o identyczne traktowanie okresów walki o niepodległość dla celów emerytalnych, niezależnie od okresu, w którym ta walka się odbywała.

Obecnie istniejące zróżnicowanie narusza, zdaniem autorów petycji i projektu, konstytucyjną zasadę równości wobec prawa.

6 października 2015 r. petycja została skierowana do Komisji do Spraw Petycji.

Opracowanie: Agnieszka Zatyka-Szlachcic

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 12 października 2015 r.