Stopa bezrobocia w strefie euro
\

W kwietniu 2012 r. w strefie euro stopa bezrobocia wyniosła 11 proc., natomiast w strefie EU27 10,3 proc.

Eurostat szacuje, że 24.667 milionów mężczyzn i kobiet w UE27, z czego 17,405 milionów byli w strefie euro, było bezrobotnych w kwietniu 2012 r. W porównaniu do marca 2012 r., liczba bezrobotnych wzrosła o 102 000 w UE27 i 110 000 w strefie euro. W porównaniu z kwietniem 2011 r. bezrobocie wzrosło o 1.932 mln w UE27 i 1,797 mln w strefie euro. Wśród państw członkowskich, najniższy wskaźnik bezrobocia odnotowano w Austrii (3,9%), Luksemburgu i Niemczech (5,4%), a najwyższy w Hiszpanii (24,3%), Grecji (21,7% w lutym 2012 r.), Łotwie (15,2% w pierwszym kwartale 2012) i Portugalii (15,2%). W porównaniu z rokiem stopa bezrobocia spadła w 11 państwach członkowskich, wzrósł w 15, a pozostała stabilna w Irlandii. Największy spadek odnotowano w Estonii (z 13,6% do 10,8%), Litwie (z 16,0% do 13,8%) i Łotwie (z 16,8% do 15,2%). Największy wzrost odnotowano w Grecji (z 15,2% do 21,7%) Hiszpanii (z 20,7% do 24,3%) i Cyprze (z 7,1% do 10,1%). W kwietniu 2012 r. 5.462 mln młodych osób (poniżej 25 lat) było bezrobotnych w UE27, z czego 3,358 miliony w strefie euro. W kwietniu 2012 r. stopa bezrobocia wśród młodzieży wyniosła 22,4% w UE27 i 22,2% w strefie euro. Najniższe wskaźniki zaobserwowano w Niemczech (7,9%), Austrii (8.9%) i Holandii (9,4%), a najwyższe w Grecji (52,7% w lutym 2012 r.) i Hiszpanii (51,5%).

W kwietniu 2012 r. stopa bezrobocia wynosiła 8,1% w USA i 4,6% w Japonii.

Źródło: www.ec.europa.eu, stan z dnia 4 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 4 czerwca 2012 r.