Z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia spadła w październiku do 9,6 proc.

9,6 proc. - tyle wynosi stopa bezrobocia rejestrowanego w październiku. Jest to spadek o 0,1 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynik lepszy o 1,7 punktu procentowego w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

W urzędach pracy na koniec października zarejestrowanych było 1.518,3 tys. osób – wynika z szacunków resortu pracy. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca liczba osób bezrobotnych spadła o 21,2 tys. Sytuacja najbardziej poprawiła się w województwie wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim.

Spadek stopy bezrobocia odnotowano w 15 województwach. Województwo wielkopolskie (6,1 proc.), śląskie (8,1 proc.) i małopolskie (8,2 proc.) to województwa, w których bezrobocie utrzymuje się na najniższym poziomie.   

W październiku br. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy prawie 112 tys. ofert zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. W porównaniu z październikiem 2014 r. jest to wzrost o 13,9 tys. Najwięcej pracowników poszukują firmy w województwie zachodniopomorskim i wielkopolskim.  

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 6 listopada 2015 r.