Najświeższe dane na temat światowego rynku pracy potwierdzają, że agencje zatrudnienia rzucają koło ratunkowe światowej gospodarce. To dzięki ich działaniom, stopa bezrobocia utrzymuje się na stabilnym poziomie, a firmy zwiększają możliwości adaptacyjne do zmiany wolumenu zamówień.

Jak wynika z raportu „Adaptacja do zmian” przeprowadzonego przez Międzynarodową Konfederację Prywatnych Agencji Zatrudnienia Ciett oraz Boston Consulting Group, trzy czwarte firm korzystających z usług agencji pośrednictwa pracy lepiej radzi sobie z kryzysem. – Wyniki raportu pokazują, w jakim stopniu agencje zatrudnienia wspierają firmy w dostosowaniu się do wahań koniunktury. Są również dowodem na to, że agencje zatrudnienia wpływają na tworzenie nowych miejsc pracy i redukcję bezrobocia poprzez zapewnienie lepszego i szybszego dopasowania między popytem a podażą na pracę. Ponadto, dane z raportu wskazują, że im większy udział pracowników tymczasowych w ogólnej liczbie pracujących, tym niższe bezrobocie. Ważne są także wyniki obalające mit, że agencje zatrudnienia wypierają stałe zatrudnienie – gdyby nie możliwość skorzystania z pracy tymczasowej, firmy nie stworzyłyby dodatkowych miejsc pracy – komentuje wyniki raportu Anna Wicha, dyrektor generalny Adecco Poland oraz Prezes Zarządu Polskiego Forum HR.

Źródło: inf. pras. Adecco Poland, stan z dnia 19 grudnia 2011 r.