Całkowite obroty agencji za trzeci kwartał 2011 r. osiągnęły rekordowy poziom 513 195 951 PLN i w porównaniu do drugiego kwartału 2011 r. wzrosły o 14%. Porównując rok do roku (2011/2010) mamy do czynienia z 16% wzrostem.

W trzecim kwartale 2011 r. obserwujemy duży wzrost kwartalny (14%), znacznie wyższy niż wzrosty z pierwszej połowy roku (w drugim kwartale nastąpił wzrost jedynie o 3% w porównaniu z pierwszym). Obserwując dane z poprzednich okresów widzimy jednak, że wzrosty te występują cyklicznie zawsze w trzecim kwartale roku. Wzrost obrotów spowodowany jest tym, że trzeci kwartał przypada na miesiące wakacyjne, kiedy to najczęściej występuje potrzeba zastąpienia nieobecnego personelu. Również w tych miesiącach jest większe zapotrzebowanie choćby na pracowników w branży przetwórstwa owocowo-warzywnego, co wymusza sezonowość naszego rolnictwa. Obroty z zakresu pracy tymczasowej w trzecim kwartale 2011 r. wyniosły 470 417 883 PLN i w porównaniu do trzeciego kwartału 2010 wzrosły o 14%. Porównując trzeci kwartał 2011 do kwartału poprzedniego mamy do czynienia z 12% wzrostem. Struktura obrotów pozostaje bez zmian, wciąż największą ich część generuje sprzedaż z zakresu pracy tymczasowej na stanowiska produkcyjne – 70% całkowitego obrotu.

Źródło: inf. pras. PFHR, stan z dnia 5 grudnia 2011 r.