Z badania przeprowadzonego przez instytut badawczy IMCA International na zlecenie firmy Randstad wynika, że wzrosła liczba osób które uznają stabilność zatrudnienia za najbardziej atrakcyjną cechę potencjalnego pracodawcy (z 16 do 17%).

Większe jest też znaczenie stabilności finansowej firmy (wzrost z 11 do 13%). Mniejszą wagę natomiast przykładamy do czynników typu równowaga miedzy pracą a życiem osobistym, czy perspektywy rozwoju kariery. Nadal jednak wysokość wynagrodzenia jest najważniejszym kryterium wyboru pracodawcy, choć jego znaczenie spada z 23% na 19%. Dla pracowników z dłuższym stażem ważna jest stabilna sytuacja finansowa firmy (28%), silne kierownictwo (22%) oraz stabilność zatrudnienia (11%). Natomiast wśród młodych pracowników najbardziej doceniane są: wysoka jakość szkolenia (46%), innowacyjność firmy (21%) oraz możliwości rozwoju na przyszłość (18%). Kobiety bardziej cenią elastyczność zatrudnienia, równowagę między pracą a życiem osobistym i przyjazną atmosferę pracy, a mężczyźni - innowacyjność firmy i jej wyrazisty wizerunek.
W badaniu brało udział ponad 7 tys. respondentów w 150 największych firmach działających na polskim rynku.
Źródło: www.bezrobocie.org.pl, stan z dnia 23 lutego 2012 r.