Dnia 25 listopada br. Sejm rozpatrzy sprawozdanie Państwowej Inspekcji Pracy za 2009 r.

Jak zauważył główny inspektor pracy, miniony rok przyniósł wymierne rezultat działalności Inspekcji. Wskazać należy przede wszystkim na spadek liczby wypadków przy pracy w budownictwie oraz wzrost (do 1,4 mln) liczby udzielonych porad prawnych (w tym za pośrednictwem facebooka). W 2009 r. PIP przeszkoliła ponad 11 tys. związkowców, prawie 8 tys. pracowników urzędów, służb bhp oraz studentów.

Jeśli chodzi o działania inspekcji w 2011 r., zaplanowano 90 tys. kontroli, z 30 proc. zostanie przeprowadzonych na skutek skarg pracowników. Jedynie 13 proc. kontroli będzie skoordynowanych centralnie. Podejmując działania kontrolne, inspektorzy pracy skoncentrują się na branży budowlanej. Nadal sprawdzane będą inwestycje związane z Euro 2012. Pod lupę PIP trafi także transport drogowy i problem przestrzegania czasu pracy kierowców.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 25 listopada 2010 r., Łukasz Guza