Efektywne przywództwo ma największe znaczenie w branży dóbr konsumenckich. Nawet 35 proc. może wynieść różnica pomiędzy wyceną przedsiębiorstwa, którego zarząd jest postrzegany jako sprawny, a firmy której kadra kierownicza nie cieszy się zaufaniem uczestników rynku.

Efektywne zarządzanie jest szczególnie ważne w branży dóbr konsumenckich – twierdzi tak 21 proc. analityków przebadanych przez firmę doradczą Deloitte. Szczegółowe wyniki analizy zostały zawarte w raporcie „The Leadership Premium: How companies win the confidence of investors”. Aż 45 proc. analityków finansowych przepytanych przez firmę Deloitte twierdzi, że jednym z głównych kryteriów używanych do oceny sukcesu firmy jest efektywność wyższej kadry kierowniczej. Większe znaczenie przywiązują tylko do ostatnich wyników finansowych (wskazuje na nie 60 proc. respondentów). Sprawność zarządzania postrzegana jest jako czynnik ważniejszy dla sukcesu firmy niż jakość oferowanych przez nią produktów (wskazuje na nią 37 proc.) i wyniki finansowe uzyskiwane w przeszłości (istotne dla 30 proc. badanych).

Źródło: www.deloitte.com, stan z dnia 20 kwietnia 2012 r.