Spotkanie z Caroline Welsing autorką książki „HR Marketing” wydanej przez Wolters Kluwer Polska

 

Wolters Kluwer Polska oraz Hay Group zapraszają na spotkanie z Caroline Welsing, połączone z panelem dyskusyjnym na temat nowego spojrzenia na rolę HR-u w firmie, tworzenia wartości dodanej i budowania wizerunku tego działu w organizacji.

Dyskusję  z Caroline Welsing - autorką książki „HR Marketing” oraz Agatą Kaczmarską i Agnieszką Milewczyk - konsultantkami Hay Group współpracującymi przy polskim wydaniu, poprowadzi Rafał Broniarek – redaktor naczelny miesięcznika Personel Plus.

Caroline Welsing, bazując na doświadczeniu zawodowym w zarządzaniu zasobami ludzkimi i marketingu, w swojej książce "HR Marketing" przedstawia propozycję wykorzystania podejścia marketingowego w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. HR Marketing to czerpanie z doświadczeń całkiem innej dyscypliny i odkrywanie, jaką wartość dodaną można dzięki niej wytworzyć.

Jest to pierwsza na polskim rynku książka, która w sposób tak przystępny i kompleksowy przedstawia odpowiedzi na wyzwania każdego HR-owca chcącego wnieść realną wartość dodaną do organizacji.


Dowiedz się jak stworzyć wartość dodaną przez HR i skutecznie budować wizerunek tego działu w organizacji? Sprawdź jak stać się partnerem dla menedżerów w dyskusjach dotyczących strategicznych wyzwań biznesowych?

 

Spotkanie odbędzie się  30 marca 2011 roku (środa) w godzinach: 10.30 – 12.30

Zapraszamy do księgarni Traffic Club na ulicy Brackiej 25, w Warszawie. Niezbędne jest potwierdzenie udziału w spotkaniu. RSVP: msawicka@wolterskluwer.pl