W dniach 20-21 stycznia 2015 r. odbyło się w Brukseli spotkanie międzynarodowej grupy ds. standaryzacji przy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ), podczas którego omawiano sprawozdania dotyczące funkcjonowania komisji standaryzacyjnych w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz zaangażowania związków zawodowych w ich prace. W spotkaniu - w charakterze obserwatorów – uczestniczyli przedstawiciele niektórych związków zawodowych zrzeszonych w EKZZ, w tym NSZZ „Solidarność”. Region Wielkopolska reprezentowała Agnieszka Mińkowska.

Gościem głównym był Józef Niemiec - sekretarz generalny EKZZ, który z racji pełnionej funkcji wchodzi w skład wielu zespołów konsultacyjnych i negocjacyjnych z ramienia partnerów społecznych przy Komisji Europejskiej. Na spotkaniu zostały przedstawione m.in. najnowsze decyzje Komisji Europejskiej na temat zakresu partycypacji partnerów społecznych w komisjach standaryzacyjnych. Dzięki staraniom EKZZ pomyślnie zakończyły się m.in. negocjacje z Komisją Europejską, która otrzyma wparcie na lata 2015–2020 dla Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych przy EKZZ, zajmującego się m.in. opracowywaniem raportów i ekspertyz także z zakresu bhp.

Sekretarz generalny EKZZ podkreślał znaczenie zaangażowania się związków zawodowych w budowanie kultury bezpieczeństwa pracy.

Przedstawiono także przykłady pozytywnej trójstronnej współpracy związków zawodowych z instytutami badawczymi, inspekcjami pracy oraz sektorem prywatnym wokół standaryzacji produkcji i rozwoju produktów.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 3 lutego 2015 r.