Z danych Eurostatu wynika, że w 2013 r. przepracowaliśmy średnio tygodniowo 41 godzin, czyli o 3,5 godz. więcej niż średnio w UE. Natomiast biorąc pod uwagę naszą produktywność (liczoną jako PKB wytworzony w ciągu godziny pracy) zajmujemy 5. miejsce od końca w UE. Wyprzedzamy tylko Litwę, Łotwę, Rumunię i Bułgarię. Z kolei według danych GUS w 2013 r. ponad 14 proc. Polaków spędzało w pracy co najmniej 50 godz. tygodniowo.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.