Co trzeci specjalista i menedżer zmienił pracę w przeciągu ostatniego roku. 97% z nich rozważy ofertę pracy przedstawioną przez rekrutera. A na ich brak nie mogą narzekać – średnio w ciągu roku otrzymują 5 takich propozycji. Na relokację dla atrakcyjnego stanowiska zdecyduje się 67% badanych. W świetle najnowszych wyników cyklicznego badania Antal International „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy”, specjaliści i menedżerowie są bardzo otwarci na zmiany zawodowe.

Odpowiedzi 1,5 tys. specjalistów i menedżerów wskazują, że są oni bardzo aktywni zawodowo i otwarci na nowe propozycje dotyczące rozwoju kariery. 91% specjalistów i menedżerów, którzy wzięli udział w badaniu jest aktywna zawodowo, 9% obecnie nie pracuje. 78% respondentów jest zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, a 13% pracuje w oparciu o umowę cywilnoprawną, kontrakt, bądź pracę czasową. Oznacza to, że specjaliści i menedżerowie są bardzo aktywną zawodowo grupą społeczną. Widać to, szczególnie w zestawieniu z ogólnopolskim wskaźnikiem aktywności zawodowej Polaków (BAEL), który w IV kwartale 2011 roku wyniósł 56,3%. – zauważa Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. Co trzeci respondent (33%) poszukuje pracy aktywnie. Ponad połowa respondentów (51%) poszukuje pracy biernie – poprzez zamieszczanie swojego cv na portalach rekrutacyjnych i społecznościowych oraz przekazywanie go agencjom rekrutacyjnym. Są to osoby otwarte na nowe propozycje zawodowe. Mimo, iż 16% specjalistów i menedżerów deklaruje, że nie szuka zatrudnienia, to aż 84% z nich zdecydowałoby się rozważyć ofertę pracy otrzymaną od rekrutera – to o 4% więcej niż w poprzedniej edycji badania.

Więcej: www.hrstandard.pl/2012/06/06/specjalisci-i-menedzerowie-zmienia-prace

Źródło: www.hrstandard.pl