SN: funkcjonariusz może dochodzić zasądzenia od SP odpowiedniej kwoty tytułem pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
\

W uchwale z dnia 13 sierpnia 2013 r., sygn. akt III PZP 5/13, Sąd Najwyższy uznał, że „Funkcjonariusz Służby Więziennej może skutecznie dochodzić przed sądem pracy zasądzenia od Skarbu Państwa - właściwego Zakładu Karnego odpowiedniej kwoty tytułem pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, jeżeli mimo spełnienia ustawowych przesłanek jej uzyskania i złożenia stosownego wniosku nie została mu ona niezwłocznie wypłacona - art. 184 ust. 1 i art. 220 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 ze zm.) i art. 455 k.c.”.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.sn.pl, stan z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Data publikacji: 14 sierpnia 2013 r.