Jeśli rząd podtrzyma propozycję resortu (swoje opinie przedstawią też partnerzy społeczni), pracodawcy będą musieli podwyższyć o 100 zł wynagrodzenie brutto pracowników zarabiających najniższe pensje (około 1,36 mln osób).

Podwyżka płacy minimalnej oznacza jednocześnie, że wzrosną świadczenia i zobowiązania powiązane z jej wysokością. Maksymalna wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych nie będzie mogła przekraczać 31,5 tys. zł. Z kolei minimalna wartość odszkodowania z tytułu mobbingu lub dyskryminacji wyniesie 2100 zł. Wyższy będzie też dodatek za pracę w nocy oraz wynagrodzenie za czas przestoju (nie może być ono niższe od minimalnego wynagrodzenia). 

[-DOKUMENT_HTML-]

W 2018 r. z większymi wydatkami muszą się też liczyć osoby korzystające z możliwości opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne obliczanych od podstawy wynoszącej 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. W związku z proponowaną podwyżką najniższej płacy podstawa wymiaru składek dla nowych przedsiębiorców będzie wynosić 630 zł (obecnie 600 zł). Tym samym na obligatoryjne ubezpieczenie emerytalne (19,52 proc.) będzie trzeba przeznaczyć 122,98 zł (teraz 117,12 zł), rentowe (8,00 proc.) – 50,40 zł (teraz 48 zł), na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (2,45 proc.) – 15,44 zł (teraz 14,70 zł), a na ubezpieczenie wypadkowe (1,8 proc.) – 11,34 zł (teraz 10,80 zł). Wysokość składki wypadkowej dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż dziewięć osób ubezpieczonych) wynosi 50 proc. Od kwietnia 2015 r. jest to 1,80 proc. podstawy wymiaru. Równocześnie przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie Funduszu Pracy.

Zmiana wysokości płacy minimalnej będzie mieć także wpływ na wysokość składek płaconych za osoby na urlopie wychowawczym. Jeśli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie, to ma zagwarantowane minimalne wynagrodzenie. Podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie może być dla niego niższa niż aktualnie obowiązująca kwota minimalnego wynagrodzenia.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna