Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie rolników bez zmian
\

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie rolników w IV kwartale 2012 r. i w I kwartale 2013 r. nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosiła 42,00 zł.

Prezes KRUS ogłosił 10 września w Monitorze Polskim (poz. 662) ustaloną przez Radę Ubezpieczenia Społecznego Rolników wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie rolników w IV kwartale 2012 r. i w I kwartale 2013 r. Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników wysokość składki może zostać ustalona na jeden lub kilka kolejnych kwartałów. W związku z tym składka ta od października 2012 r. do marca 2013 r. będzie wynosiła 42 zł. Składka w tej wysokości utrzymywana jest od II kwartału 2011 r.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.monitorpolski.gov.pl, stan z dnia 19 września 2012 r.

Data publikacji: 19 września 2012 r.