Z badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu Pracuj.pl wynika, że co piąty badany (22%) uważa, że przyczyną niepowodzenia w szukaniu pracy jest brak odpowiednich kwalifikacji bądź doświadczenia. Dodatkową przeszkodą jest także duża konkurencja na rynku pracy (27%) oraz brak odpowiedzi ze strony potencjalnych pracodawców (25%). Może powodem jest jednak fakt, że nie zawsze potrafimy umiejętnie zaprezentować nasze mocne strony w CV?

Badanie pokazało, że aż 74% Polaków aktywnych zawodowo nie ma aktualnego życiorysu. Okazuje się również, że regularne wprowadzanie zmian w CV i gotowość do rekrutacji idzie w parze z poziomem wykształcenia. Im jest ono wyższe, tym częściej dostrzegamy potrzebę posiadania aktualnego dokumentu. Najbardziej „mobilni” na rynku pracy i przygotowani do procesu rekrutacji są młodzi ludzie. Osoby w wieku 18-29 lat posiadają aktualne CV częściej niż te, które ukończyły 30 lat – 48% w stosunku do 5-35% w pozostałych grupach wiekowych.

Więcej: www.pracuj-dla-mediow.pl/pr/295754/dlaczego-polak-nie-moze-znalezc-pracy

Źródło: Pracuj.pl, stan z dnia 20 maja 2015 r.