W Pałacu Prezydenckim odbyła się gala VII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. W obecności prezydenta Bronisława Komorowskiego przedstawiciele 19 uhonorowanych firm odebrali statuetki i certyfikaty.

- Pracodawca Przyjazny Pracownikom to konkurs niezwykły. Po pierwsze odbywa się pod patronatem Prezydenta RP, po drugie w tak wspaniałym miejscu jak Pałac Prezydencki i wreszcie to jedyna w Polsce nagroda, którą pracownicy przyznają pracodawcom – powiedział podczas gali Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Gratulując laureatom w imieniu przewodniczącego Piotra Dudy, który z powodu górniczych protestów nie mógł być na uroczystości powiedział, że ich postawa przeczy tezie, że tylko bez związków zawodowych firma może uzyskiwać dobre wyniki. - Działacie w tych samych warunkach co inni pracodawcy, a jednak przestrzegacie prawa i jesteście uczciwi. Chylę przed wami czoła – mówił dalej.

- Certyfikaty niosą ze sobą niesłychanie ważną, ukrytą treść – mówił z kolei prezydent Bronisław Komorowski. Pracownicy za pośrednictwem „Solidarności” lansują przyjazne relacje z pracodawcami.

Odnosząc się do górniczych protestów, prezydent stwierdził, że nikt nie wybiera sobie czasu na finał i w tych trudnych okolicznościach lepiej widać znaczenie dialogu, dzięki któremu zawsze na końcu ujawnia się daleko idąca wspólnota pracownik – pracodawca.

Laureatom, statuetki i certyfikaty wręczali w obecności członków kapituły Konkursu - Jan Lityński, minister i doradca prezydenta oraz zastępca przewodniczącego KK Tadeusz Majchrowicz.

Otrzymały je: Pabianicka Fabryka Narzędzi "PaFaNa" S.A. w Pabianicach, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi, Sonoco Poland Packaging Services Sp. z o.o. w Łodzi, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu, Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, Odlewnia "Elzamech" Sp. z o.o. w Elblągu, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, Lerg S.A. w Pustkowie, Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o. w Jaworznie, Knauf Jaworzno III Sp. z o.o. w Jaworznie, BGH Polska Sp. z o.o. w Katowicach, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, Odlewnie Polskie S.A. w Starachowicach, Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie, Ikea Industry Poland Sp. z o.o. Oddział Fabryki WEST w Zbąszynku, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Dom Pomocy Społecznej w Foluszu.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 16 stycznia 2015 r.