W listopadzie bieżącego roku przedstawiciele firmy AGIS Fire & Security, wyłącznego dostawcy i integratora rozwiązań w zakresie gaszenia mgłą wodną AQUASYS w Polsce, uczestniczyli w testach prowadzonych przez producenta w Sollenau w Austrii. W związku z projektem ochrony w jednym z wiodących banków we Francji, odtworzono 1:1 warunki, w jakich system mgły wodnej miałby zostać zainstalowany na potrzeby gaszenia serwerowni przy zachowaniu włączonej wentylacji. Wynik testów potwierdził wysoką skuteczność i efektywność rozwiązania.
Bazując na filozofii empirycznej weryfikacji poprawności i skuteczności działania rozwiązań w zakresie gaszenia mgłą wodną, każdy system jest weryfikowany w warunkach naturalnych zanim zostanie zainstalowany u klienta. Oznacza to, że mając na uwadze specyfikę każdego chronionego obszaru firma AQUASYS odtwarza warunki, w jakich zainstalowany system powinien zapewnić skuteczną ochronę i we współpracy z niezależnymi ekspertami jednostek badawczych weryfikuje poprawność działania systemu.
Mgła wodna nie przewodzi prądu, a zatem z powodzeniem może być stosowana do ochrony urządzeń pod napięciem czy w centrach przetwarzania danych. Dzięki zastosowaniu wysokiego ciśnienia proces tłumienia ognia może przebiegać skutecznie, nawet bez konieczności wyłączania urządzeń wentylacyjnych (np. chłodzących sprzęt IT). Wykorzystanie niewielkiej ilości wody jako środka gaśniczego sprawia, że system jest nie tylko efektywny, ale też ekonomiczny. Wykorzystanie niewielkich ilości wody podczas akcji gaśniczej nie wymaga magazynowania środka gaśniczego w dużych zbiornikach, a system instalacyjny jest optymalny kosztowo.
Rozwiązania w zakresie gaszenia mgłą wodną znajdują zastosowanie w budynkach przemysłowych, biurowych, w centrach przetwarzania danych, muzeach, archiwach, hotelach oraz tunelach infrastruktury miejskiej i kolejowej. Czynnikiem decydującym o ich skuteczności jest mechanizm generujący pod wysokim ciśnieniem mgłę wody, która dzięki swojej objętości pochłania energię z ognia odparowując i wypierając tlen z ogniska pożaru. W następstwie większość produktów spalania zostaje zaabsorbowana przez mikroskopijne krople wody w wyniku czego źródło ognia ulega zagaszeniu. System pozwala ograniczyć straty wynikające z rozprzestrzeniania ognia, dzięki jednoczesnej separacji i tłumieniu ognisk pożarowych.

Zobacz także: Detektory par i gazów palnych są urządzeniami przeciwpożarowymi>>

Zobacz także: Specjalista ppoż. pomoże wyznaczyć drogi ewakuacyjne>>

Źródło: AGIS Fire & Security