W piątek, 12 czerwca, Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. Na jej mocy rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą świadczeń rodzinnych. Będą je nadal otrzymywać, ale pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium.

Zgodnie z nowelizacją, od 2016 r. rodzina otrzymująca zasiłki rodzinne wraz z dodatkami nie utraci do nich prawa, gdy uzyska dochód powodujący przekroczenie progu uprawniającego do takich świadczeń. Będą one jedynie stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Dotychczas, gdy dochód na osobę w rodzinie przekroczył 574 zł (664 zł w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym), traciła ona prawo do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami. Zasada „złotówka za złotówkę” ma być stosowana w przypadku zasiłków rodzinnych i dodatków do nich otrzymywanych z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia nauki przez dziecko w szkole poza miejscem zamieszkania. Nowe przepisy mają zachęcić rodziców do podejmowania zatrudnienia bez obawy, że utracą prawo do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, gdy ich sytuacja finansowa się poprawi.

Marta Schodzińska